شاید امروز چیزی که صاحبان کسب و کار نیاز دارند بهره گیری از نیروی انسانی و ماشینی باشد که فقط به سرعت تولید کند و چرخ صنعت کارفرما را بچرخاند .اما این دوران دیگر رو به پایان است،در آینده ای نزدیک نیروی کاری که با خلاقیتش بتواند بهره وری و کیفیت را افزایش،هزینه ها را کاهش دهد و هر روز بتواند محصولی جدید را روانه بازار کند مورد توجه فضای کسب و کار خواهد بود.اینکه TVTO ، #خلاقیت ، از عناصر مهارت نرم (Softskills) را در پیوست استانداردها و محتوای آموزشی خود قراردهد را باید اندکی صبور بود تا ببینیم خرد و عمل چگونه این کار را انجام خواهد داد.

پادکست

گفتگو با دکتر محمدرضا سپهری دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
گفتگو ویژه با احمدرضا ملاپور نخبه مهارتی کشور
گفتگو ویژه با پوریا ویسی نخبه مهارتی کشور