کلینیک مهارت آموزی

وقتی صحبت از آموزش مهارت به میان می آید تصور ما باید ماوراء تخته ،کارآموز ،کارگاه ،مربی باشد آموزش آن هم  مهارت مقوله ای پیچیده تر از این حرفهاست.سیستم آموزش فعلی مهارت از دو شاخه اصلی تشکیل شده

حال اگر کمی تغییرات و شاخ و برگ این درخت را افزایش دهیم میتوانیم رضایت و راندمان بالاتری را به دست آوریم فرض بگیریم فقدان مهارت نوعی بیماری است بله بیماری، اینکه ما به یکباره و بی برنامه وارد آموزش مهارت در سنین نوجوانی و جوانی میشویم یعنی پی بردیم فرزندان ما به بیماری بی مهارتی مبتلا هستند پس تلاش خواهیم کرد او را تیمار کنیم اما اگر در لحظه لقاح یک جنین برای مهارت او برنامه داشته باشیم دیگر بی مهارتی بیماری نیست ما ابزارهای آموزش مهارت خود را در اولین روزهای شکل گیری جنین در حالت آماده باش قرار داده ایم و عملا جنین از همان ابتدا چشم انداز آینده اش روشن و گویا خواهد شد.

اینجا اولین نقطه تبدیل مرکز آموزش مهارت شما به کلینیک مهارت خواهد بود.اما این کلینیک چه چیزهایی را باید در خود داشته باشد.

بررسی پیشینه ژنتیک و مهارت های والدین

بخشی از مهارت های فردی موروثی است بررسی پیشنیه مهارت های والدین کمک خواهد کرد جنینی که در حال شکل گیری است میتواند چه ظرفیت ها و استعدادهایی را در مهارت داشته باشد این موضوع کمک خواهد کرد از کودک متولد شده استقبالی علمی و آموزشی داشته باشید همین موضوع شما را در رشد و توسعه کشور به شدت جلو خواهد انداخت .مهندسین ژنتیک در حال طراحی جنین هستند با رشد بی حد و حصر علم ژنتیک باید منتظر باشید کودک شما بر اساس نیاز جامعه جهانی Design شود.این نقطه اولین مشق شناسنامه مهارت های فردی CIS  است .بله شناسنامه مهارت ،سندی که هویت اصلی شما را در جوامع نشان خواهد داد.نام ما هویت ما نیست آنچه که در اندیشه و مهارتهای ماست هویت ما خواهد شد.

شناسایی استعدادهای فردی

با رشد کودک ،بازی و بررسی علائم و رفتارهای آن میتوان شناخت خود را گام به گام به توانایی های و استعداد های او افزایش داد کلینیک کم کم در مرحله شناسایی قرار گرفته و شناسنامه مهارت های فردی کم کم اطلاعاتش در حال افزایش است اما هنوز به دلیل عدم رسیدن کودک به بلوغ فکری رفتارها نسبی است.این پروسه تا سنین نوجوانی ادامه خواهد یافت تا یافته های کلینیک به مهارت هر کودک به مرحله کامل برسد روانکاوان و طبیبان مهارت آموزی لحظه به لحظه شناسنامه مهارت های فردی را از اطلاعاتی ارزشمند تکمیل خواهند کرد.و شاهد عمق ریشه و تنومند شدن درخت مهارت های کودک خواهند بود.

مشاوره به خانواده به عنوان مهم ترین و ابتدایی ترین کانون جوامع

صرفا تمرکز بر کودک برای مهارت آموزی کافی نیست کودکان ما بخشی از زمان ،عواطف،عشق،تنش و التهاب را در کانون خانواده خواهند داشت.همزمان با رشد و آموزش کودک بایستی خانواده را هم مشاوره،آموزش و توجیح کرد بارها گفته ایم بخشی عظیمی از خانواده ها برای کودکان کافی اند، کامل نیستند یعنی شاید خانواده از نظر نیازهای مالی و عاطفی شرایط را برای فرزندانشان تامین کنند اما آیا از دانش لازم برای هدایت فرزندانشان در مسیر درست برخوردار هستند آیا تحت تاثیر گفتگو با دیگران قرار نخواهند گرفت .آیا با ایجاد یک رقابت ویرانگر در آموزش و مقایسه فرزندانشان با دیگر کودکان زمینه سقوط فرزند خود را ایجاد نخواهند کرد. کلینیک های مهارت آموزی بخشی از ظرفیت های خود را بایستی به مشاوره و راهنمایی خانواده اختصاص دهند.

آموزش

پس از بررسی توانایی و استعدادهای فردی دیگر آموزش هدفمند خواهد شد دیگر آموزش از روش سعی و خطا بهره نبرده است . شما دقیقا سرمایه را در بهترین مسیر هزینه میکنید.نکته ارزشمند این نوع آموزش انگیزه بالا کودک برای یادگیری است او دیگر آموزش را کسل کننده و رخوت وار نخواهد دید او از ثانیه به ثانیه یادگیری اش لذت خواهد برد.نوجوان در این مسیر آموزش ،به یک تکنسین مبدل خواهد شد.در کمترین سن ممکن فراگرفته چگونه مهارتش را به سرمایه زندگی اش بدل کند.نکته ای که یقینا باید در آموزش در نظر داشت بهره گیری از کارگاههای نوین آموزشی با تجهیزات، و ابزار آلات بروز آموزشی، هم زمان با انجام کار در فضاهای واقعی کسب و کار است.آموزشی هدفمند بر اساس نیاز بازارهای جهانی

فراگیری مهارت های ارتباطی

فناور بدون داشتن مهارت های کلامی ناشناخته ،منزوی و غیرکاربردی است آنچه که او را نمایان خواهد کرد زبان است او باید بیاموزد چگونه سطح ارتباطات و دیپلماسی داخلی و بین المللی خود را بالاببرد فرزندانی که امروز متولد میشوند نیروهای کار فرا مرزی اند آنها قرار نیست صرفا در مرزهای سرزمنیمان کسب و کار کنند آنها ماهران جهان اند و برای تغییر باید بیاموزند چگونه سناریوهای پروژه و یا محصول خود را به کارفرمایان ارائه دهند.اگر سازمان آموزش فنی و حرفه ای  مدعی کارت مهارت بر اساس استاندارد مشاغل بین المللی (ISCO) است پس قطعا باید برای زبان و مهارت های کلامی و ارتباطی چاره ای بیاندیشد.کلینیک های مهارت میتوانند در این حوزه آموزش زبان تخصصی را در دستور کار خود قرار دهند.

ارزشیــابی

ارزشیابی امروز ما دچار نقصانی است ۱- نبود منابع مشخص منجر شده شاهد تفاسیر مختلفی از استاندارد و طراحی سئوال داشته باشیم. ۲- مربی فن آموز در ارزشیابی هیچ دخالتی ندارد این امر منجر شده مربی عملا در چرخه آموزش هیچ اختیاری نداشته باشد ما معتقدیم باید بخشی از نمره و ارزشیابی توسط مربی خود کارآموز تعیین شود.حتی میتوان گفت بهره گیری از یک مربی در سالیان متمادی مهارت آموزی فرزندان ما منجر خواهد شد یک مربی از کودک ما شناخت بیشتری داشته و اطلاعات او به شدت میتواند در تکمیل شناسنامه مهارت ارزشمند باشد.رفتاری که شما میتوانید در شش سال اول آموزش در آلمان شاهد باشید. معلمان ابتدایی در آلمان معمولا در ۶ سال ابتدایی تغییر نخواهند کرد.

نکته بعدی که باید در دستور کار قرار دهیم ارزشیابی بر پایه تولید پژوهش،محصول و یا پروژه باشد.اجازه دهیم درختی که سالیان سال در حال رشد است با این نوع ارزشیابی به محصول برسد.حتی به شدت پیشنهاد میکنیم در آموزش  و ارزشیابی اجازه دهیم فعالیت ها بصورت گروهی و Teamwork باشد.حتی میتوان سنجش را در محیط کاری واقعی انجام داد.

امتیاز ،تشویق

فناور باید برای افزایش امید و انگیزه اش از امتیازات و تسهیلات ویژه برخوردار باشد او باید از امتیازات در فضای کسب و کار برخوردار باشد بایستی قوانین ویژه ای برای کسانی که سالها مهارت آموختند و از ویژگی های منحصر به فرد برخوردارند مصوب گردد قوانین مربوط به بهره گیری از نیروی کار ماهر ،شایسته سالاری بهره گیری از امتیازات و تخفیفات رفاهی و تفریحی به شدت میتواند جامعه را به این سمت سوق دهد کلینیک های مهارت میتوانند در این امر کمک شایانی به نظام آموزش مهارت نمایند.نخبگان مهارتی باید سر و سامان داده شوند تا دانش ، خرد و ایده شان  به محصول تبدیل گردد.

رهگیری ،تغذیه ،طب و روانکاوی مهارت

مراکز آموزش ما صرفا در حال حاضر در مسیر آموزش گام برمیدارند و هیچ سامانه ای وضعیت فناور را رصد نمیکند.هیچ اطلاعاتی از افرادی که مهارتی را فراگرفته اند در شبکه ملی اطلاعات نیست ما هنوز نمیدانیم چه تعداد از فناورانمان مهارتشان به محصول با کیفیت ختم شده اصلا فرض بگیریم جذب بازار شده آیا در بنگاه اقتصادی که در حال فعالیت است از نظر روحی و روانی در شرایط مناسبی هست آیا دیدگاه مدیران و کارآفرینی که او را به خدمت گرفته صرفا برده داری است یا اینکه فناور را در بنگاه خود به عنوان یک سرمایه و سهام دار میداند.

مدیران آموزش پیچیده تر از این حرفهاست باید مراکز آموزشی مان در مسیر روانکاوی،تغذیه مناسب فناور و طب مهارت گام بردارد تا شاهد نیروکار پویا و پر انگیزه باشیم .باورکنید اگر میبینید درب خودروتان خوب بسته نمی شود و محصولات از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیست بخشی از آن سوء مدیریت و بخشی مربوط به شرایط روحی فناور است.شما اگر حال خوب داشته باشید میتواند حال دیگران را خوب کنید.

سخن پایانی

تبدیل مراکز آموزشی به کلینیک مهارت آموزی نه تنها منجر به خلق انسانی آرمانگرا و آینده نگر خواهد شد بلکه میتواند با افزایش خدمت رسانی به جامعه به عنوان یک روزنه اقتصادی در صنعت آموزش در نظر گرفته شود.بیاییم درست و عالمانه در مسیر زندگی فرزندانمان گام برداریم نه تصادفی بیاییم از ابتدایی ترین نقطه شکل گیری یک جنین برای آینده او گام برداریم بیاییم استارت شناسنامه مهارت را با رصد و شناسایی گام به

گام رشد کودکانمان بزنیم. بیاییم صرفا آموزش و ارزشیابی برایمان اولویت نباشد مشاوره،طب،تغذیه،روانکاوی،امتیاز ،تشویق و رهگیری فناوران خود را در دستور کار قرار دهیم .بیاییم قوانین حمایت از مهارت آموز را تدوین کنیم بیاییم با رایزنی با نهادهای مختلف حاکمیتی به آنها بفهمانیم اگر برایتان تعالی و رشد جامعه مهم است باید با هم در این مسیر گام برداریم غیر از این عمل کنید زمینه سقوط خود را فراهم کرده اید این را بدانید جوامع امروز جذب کانون های خرد خواهند شد.آنها پیرو رهبرانی هستند که دارای اندیشه و عمل باشند.شاید روزی اگر رهبر گوگل یا صاحبان کسب و کارهای مطرح جهانی نامزد انتخابات شوند دیگر کسی به دیوانه دلان و قدرت طلبان رای ندهد.

بیاییم به کودکان خود بگوییم منتظر نباشد کسی یا چیزی منجی او شود تنها و تنها خرد ناجی اوست خرد صادقانه ترین پیشوای هر بنده ای است هرچه خردمند تر باشد صاحب کانونهای عالمانه تر خواهد شد.

Avatar

عبدالله برزوئیان

http://www.vri.ir

درود عبدالله برزوئیان هستم یک درونگرا ،شهودی ،احساسی و قانون مدار ، حل شده در مهارت ،مربی،مشاور و منتور حوزه مهارت آموزی مدرس دوره های فناوری اطلاعات بنیاگذار رویان اولین سیستم آموزش مجازی مهارت در ایران و راهبر وب سایت Skillsology علاقمندم هر کاری لازم باشه در زمینه مهارت آموزی انجام بدم چون اعتقاد دارم آینده سهم انسانهای ماهر ،من دوست دارم دنیا فرزندانم امن باشه ، آرمانم سیستم آموزش مهارت از لحظه لقاح (رویان) و در آینده ای نزدیک قول میدم شناسنامه مهارت برای هر ایرانی رو با هم جشن می گیریم .

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *