راهبری مهارت

آئین نامه مهارت آموزی دانش آموزان | دیپلم بدون مهارت

مقدمه به استناد راهكار ۵-۶ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و به منظور تحقق اهداف دوره های تحصیلی به ویژه در ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای و اجرای برنامه درسی ملی در حوزههای تربیت و یادگیری «كار و فناوری» و «فرهنگ و […]ادامه مطلب .

فناوری آموزشی

بوم (برنامه ویژه مدارس ) چیست ؟ گفتگو با خالق

چند سالی است که موضوع مدرسه محوری در برنامه‌های مسؤولان آموزش و پرورش مطرح می شود ولی اولیای مدارس گلایه می‌کردند که این موضوع در عمل اجرایی نمی شد؛ این روند ادامه داشت تا اینکه برنامه ویژه مدرسه مطرح شد. سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش به برنامه ویژه مدرسه خیلی امیدوار بود […]ادامه مطلب .