تریاژ مهارتی راهبری مهارت طب مهارت مهارت شناسی مهارت نرم هوش مهارتی

ده مهارت برای خلق خلاقیت

وقتی صحبت از خلاقیت به میان می آید ابتدا به سمت موسیقیدان ها ،هنرمندان و نقاشان نگاه مان تغییر جهت میدهد اما واقعیت این است که خلاقیت در هر نوع مهارتی می تواند خود نمایی کند.شاید به نظر برسد مهارت های حوزه مالی خالی از خلاقیت است در حالیکه حسابداران هم می توانند با چاشنی […]ادامه مطلب .