راهبری مهارت فناوری آموزشی مهارت شناسی

۷ نکته مهم در سنجش از راه دور

اگه تا به امروز برای ارائه خدمات آموزش آنلاین و الکترونیکی برای مرکز آموزشی خودتون اقدام نکردید باید بگم شکست خوردید بله شکست، دنبال مقصر هم نباشید نفر اول و متهم اصلی این شکست شخص شماست. بحران پاندمیک COVID19 دقیقا یک فرصت بی نظیر بود برای نمایش یک مدیریت اجرایی و عبور از یک چالش […]ادامه مطلب .