راهبری مهارت

کلینیک مهارت آموزی

وقتی صحبت از آموزش مهارت به میان می آید تصور ما باید ماوراء تخته ،کارآموز ،کارگاه ،مربی باشد آموزش آن هم  مهارت مقوله ای پیچیده تر از این حرفهاست.سیستم آموزش فعلی مهارت از دو شاخه اصلی تشکیل شده حال اگر کمی تغییرات و شاخ و برگ این درخت را افزایش دهیم میتوانیم رضایت و راندمان […]ادامه مطلب .

طب مهارت مهارت شناسی

رضایت شغلی چیست؟

در ابتدا اجازه دهید بگوییم رضایت شغلی چیست؟معنی رضایت از دیدگاه افراد مختلف به دلیل ویژگی های شخصیتی گونان متفاوت است یکی رضایت را در فیش حقوقی اش جستجو میکند یکی در صندلی که روی آن نشسته یکی در میزان تاثیرگذاریش بر محیط اطراف یکی در قرار گرفتن در جریان های سیاسی و … اما […]ادامه مطلب .