تریاژ مهارتی مهارت شناسی

۵ خشت ایران مهارت

طرح ایران مهارت در سال گذشته با تعاملات بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و با همکاری وزارت آموزش و پرورش با هدف ارائه مهارت به دانش آموزان کلید خورد این طرح چند هدف اصلی را به دنبال دارد.۱-پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان  ۲- ترویج فرهنگ مهارت آموزی در سنین پائین (کمک به […]ادامه مطلب .